Żłobek Kwiatuszki

Żłobek Kwiatuszki powstał niedawno przy ul. Spacerowej 2 w Siemianicach  przy Kolorowym Przedszkolu.

Żłobek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6:20 do 17:00 przez 12 miesięcy w roku. W celu wsparcia indywidualnego rozwoju dziecka prowadzone są zajęcia dodatkowe takie jak:- nauka języków obcych,- zajęcia umuzykalniające, – rytmika,- zajęcia logopedyczne,- tańce i inne. Dzieci uczęszczające do placówki i przebywające w żłobku są pod stałą opieką nauczycielek, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.

Opiekę i nauczanie dzieci oparte jest na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Żłobek posiada  wykształconą i sympatyczną kadrę pedagogiczną (dwie panie nauczycielki i pomoc nauczyciela).
W żłobku są dwie słoneczne i kolorowe sale : jedna do zabawy druga do odpoczynku. Żłobek zapewnia bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
Wyżywieniem zajmuje się jedna z firm cateringowych, która posiada kilkuletnie doświadczenie w temacie tworzenia diet dziecięcych oraz komponowania tego typu posiłków.

ŻŁOBEK PROWADZI ZAJĘCIA DODATKOWE:
– język angielski w formie zabawy
– rytmika oraz tańce
– zajęcia plastyczne
– logopeda
– gimnastyka ogólnorozwojowa


Zobacz także: