Historia Siemianic

Pierwsze wzmianki o Schmaatz Nipnow są wspomniane w dokumencie z 1285 r., Schmaatz po raz pierwszy wspomniano w 1315 r. W dokumencie, w którym margrabia Waldemar brandenburski Kazimierz Maksymiec (Kasimir z Tuchem) i jego spadkobiercy potwierdzili posiadanie wsi jako lenno.

Schmaatz należał później do wiosek własności miasta Stolp. Po liście miłosierdzia wydanym w 1492 r. Opat Stanisław z klasztoru w Belbucku zezwolił magistratowi na Stolp, aby mógł korzystać z Czemartzere, pastwiska na odludnym polu Seddin. Około 1784 r. w Schmaatz znajdował się młyn wodny, mieszkało pięciu rolników z rodzinami i nauczyciel. W 1925 roku wieś liczyła 75 rodzin. Do 1945 r. Gmina wiejska Schmaatz należała do powiatu Stolp .

Schmaatz został zajęty pod koniec II Wojny Światowej w dniu 8 marca 1945 r. przez Armię Czerwoną. Po II Wojnie Światowej od czerwca 1945 roku Schmaatz tak jak i całe Pomorze został umieszczony pod polską administracją. Od czerwca 1945 r. rozpoczęło się przejmowanie domów i gospodarstw rolnych przez Polskę; mieszkańcy Schmaatz zostali następnie wysiedleni, a Schmaatz został przemianowany na Siemianice. Do Republiki Federalnej Niemiec zostało przesiedlonych 212 mieszkańców a do NRD 137 mieszkańców wysiedlonych z Schmaatz.