Przedszkole i Żłobek – przy szkole

W marcu 2019 roku wystartował długo oczekiwany obiekt przedszkolno żłobkowy.  Jest to przedszkole przyoddziałowe z częścią żłobkową i zapleczem socjalno-bytowym. To inwestycja na którą z niecierpliwością czekali wszyscy zainteresowani, tzn. dzieci, rodzice, nauczyciele, samorząd.

W uroczystości otwarcia Przedszkola udział brali radni gminy Słupsk, kierownicy jednostek gminnych, pani wójt Barbara Dykier wraz z kierownictwem urzędu oraz pracownikami, rodzice, goście,media. W ramach tej inwestycji która kosztowała prawie 6 150 000. zł, zostały wybudowane trzy oddziały przedszkolne – w sumie 75 miejsc oraz dwa oddziały żłobkowe – po 12 i 24 dzieci – w sumie 36 miejsc. Całkowita powierzchnia budynku – 1231 m2.

Budynek wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Uroczystość rozpoczęto od tradycyjnego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia obiektu, następnie nadszedł czas na występy najmłodszych. W przedstawieniu „O królu i królowej” zaangażowani zostali przybyli goście, którzy z zaangażowaniem wcielili się w przydzielone im role. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych podziękowań dla wszystkich osób i podmiotów, które były zaangażowane w realizację projektu przyczyniły się do powstania tej ważnej inwestycji.

1 marca to pierwszy dzień, kiedy pełną parą ruszyło nowe przedszkole i żłobek w Gminie Słupsk. Kolorowe zabawki, interaktywne pomoce, sensoryczne akcesoria, dużo przestrzeni, to istotne elementy tej inwestycji. Przedszkolaki z zachwytem witały nowe, przedszkolne progi, natomiast najmłodsze, żłobkowe maluszki jeszcze z niepewnością zadomawiały się i poznawały nowe otoczenie.

Budynek przedszkola

Budynek przedszkola przy ul. Bocznej w Siemianicach  jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony i posiada trzy oddziały przedszkolne – 75 dzieci, dwa oddziały żłobkowe – 36 dzieci, wraz z niezbędnym zapleczem kuchennym i pomieszczeniami pomocniczymi, jest w nim także kotłownia na gaz, budynek wyposażono w instalację fotowoltaiczną, kubatura – 7650,1 m/3, powierzchnia całkowita 1231,02 m2.
Do przedszkola dojeżdża się z ulicy Słupskiej skręcając w ul. Boczną. Budynek przedszkola został bardzo przemyślany, ponieważ nie tylko nie jest w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej ulicy to jeszcze jest on w głębi, co pozwala nie sąsiadować nawet z boczną drogą. Na terenie przedszkola jest zrobiony utwardzony duży parking, dzięki czemu codziennie rano dzieci mogą być bezpiecznie wysadzone z samochodu i bez stresu zaprowadzone pod opiekę nauczycieli w przedszkolu.
Kolorowe ściany i bardzo nowoczesny design budynku na pewno zachwyca nie tylko przedszkolaków, ale także ich rodziców.

Zobacz także:

Bezpieczeństwo w Przedszkolu i Żłobku

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie zarówno żłobka, przedszkola, jak i poza nimi to podstawowe i bezsprzecznie najbardziej priorytetowe zadanie dla nauczycieli, opiekunów oraz innych pracowników. Dzieci niezależnie od wieku mają niewielkie doświadczenie życiowe, a także nieduży zasób wypróbowanych sposobów radzenia sobie z różnymi problemami. Należy dodać, że częstokroć są nieświadome istniejących zagrożeń dla ich zdrowia, czy też życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby ośrodki wychowawcze w postaci przedszkola , a także żłobka już od najwcześniejszych lat uczyło dzieci nawyków unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw jakie mogą je w życiu spotkać. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków, a osiągnięcie znaczących efektów, w tym bezsprzecznie kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec istniejących problemów bezpieczeństwa wymaga działań systematycznych i długofalowych w które zaangażowani muszą być nie tylko pracownicy placówek wychowawco-edukacyjnych jakimi w tym przypadku są przedszkole i żłobek, ale przede wszystkim rodzice, którzy we współpracy z nauczycielami, opiekunami i innymi pracownikami oświatowymi powinni dobro dziecka mieć na pierwszym miejscu. Najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu zamierzonego celu są przede wszystkim zasady wpajane pociechom każdego dnia i konsekwentnie przestrzegane zarówno przez pracowników wychowaczo-edukacyjnych przedszkola czy żłobka jak i poszczególnych członków rodzin dzieci.