Jagodowa

Ulica Jagodowa w Siemianicach jest ulicą z jednym tylko wjazdem – jest to tzw. sięgacz ( wg definicji z Wikipedii: Sięgacz – ulica mająca jeden wyjazd, zakończona zwykle placem do zawracania, potocznie zwana ślepym zaułkiem lub ślepą ulicą. Sięgacze stosuje się w celu wyeliminowania ruchu przelotowego w dzielnicach mieszkaniowych.)

Ulica ta jest bezpośrednio połączona z ulicą Spacerową na wysokości ulic Agrestowej i Fiołkowej. Wykonana jest z wylanego asfaltu. Dzięki temu nie tworzą się błotniste mierzeje. Jako, ze jest tzw ślepą ulicą – ruch na ulicy Jagodowej jest minimalny, w ciągu dnia po tej drodze porusza się zaledwie kilka pojazdów, są to najczęściej mieszkańcu udający się z lub do swoich domów, a także czasem listonosz lub pojazd PGK wywożący nieczystości. Wywóz nieczystości odbywa się wg harmonogramu z zachowaniem podziału Siemianice 1 / Siemianice 2. Odbiory odbywają się z podziałem na:

  • odpady zmieszane,
  • odpady sortowane (selektywny odbiór odpadów)
    • papier / makulatura
    • tworzywa sztuczne
    • odpady zielone
    • szkło

Każdy z mieszkańców miał do dyspozycji możliwość wyboru czy będzie czy nie będzie sortował odpady i teraz systematycznie przyjeżdżają odpowiednie śmieciarki i odbierają posortowane odpowiednie frakcje odpadów.

Ulica Jagodowa – tak jak same jagody mają bardzo pozytywny oddźwięk, tak samo urok i cisza oraz spokój na ulicy Jagodowej przysprawiają, że uliczka ta jest jednym z najcichszych zakątków nowej części Siemianic. Dodatkowo do Parku z placem zabaw jest po prostu bardzo blisko, spacerkiem droga zajmuje około półtorej minuty. Natomiast zdecydowanie dalej jest już do Kościoła, gdyż spacerkiem to potrzebujemy około 7-8 minut aby udać się na ulicę Parafialną do Kościoła, a drogę tą najlepiej pokonać idąc nowym chodniczkiem po ulicy Spacerowej, następnie skręcając w ulicę Rzemieślniczą (przy stadninie konie, a następnie obok fabryki mebli – tej pomarańczowej) i już jesteśmy na ulicy Parafialnej, pomiędzy cmentarzem, plebanią i kościołem.

Zobacz także: