Rybacka

Ulica Rybacka jest jedną z najciekawiej położonych ulic w Siemianicach. Jest stosunkowo długą ulicą, ale nie najdłuższą na temat charakteryzuje się na pewno największym spadkiem. Leżą w starej części Siemianic, kierując się od Słupska tuż za wiaduktem po lewej stronie od ulicy słupskiej.
Ulicą Rybacką możemy dojechać do stawów. Ulica niedawno była wyremontowana praktycznie na całej swojej długości, gdzie oprócz jezdni dla samochodów posiada również chodnik dla pieszych i rowerów. Z dolnej części ul. Rybackiej są fantastyczne widoki na zachodzące słońce. Ulica jest skierowana w stronę zachodnią. Inną ciekawostką ulicy Rybackiej jest to, że jest to jedna z najbardziej krętych ulic w Siemianicach.
Jak podaje Gmina Słupsk 14 sierpnia 2019 w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisano umowę na dofinansowanie do inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Rybacka w Siemianicach, Gmina Słupsk”. Inwestycja jest już w trakcie realizacji. Dofinansowanie w wysokości 2 743 591,00 zł podpisały Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier i Skarbnik – Małgorzata Dąbrowska. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zobacz także: