Dzieje się...

***

21 października 2018r. odbyły się wybory Samorządowe w gminie Słupsk Wójtem została Pani Barbara Dykier z wynikiem 76.36 %.

Do Rady Gminy Słupsk zostali wybrani z Sołectwa Siemianice:  Pani Katarzyna Rodziewicz i Pan Antoni Sobczyk.

***

W dniu 24 września 2018 r. w Zespole Szkół w Siemianicach o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie wiejskiej, którego tematem przewodnim będzie podział środków finansowych przypadających sołectwu na 2019 rok.