Aktualności – czyli co się dzieje w Siemianicach

04.2019r. – Pan Antoni Sobczyk został wybrany na kolejne 4 lata na sołtysa Siemianic – gratulujemy i dziękujemy.

***

Informacja o wyborach do Parlamentu Europejskiego

W dniu 26 maja 2019 roku w godzinach 7.00 – 21.00 zostaną przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do Urzędu Gminy Słupsk (za Komisarzem Wyborczym w Słupsku)

***

21 października 2018r. odbyły się wybory Samorządowe w gminie Słupsk.

Wójtem została Pani Barbara Dykier z wynikiem 76.36 %. Do Rady Gminy Słupsk zostali wybrani z Sołectwa Siemianice: Pani Katarzyna Rodziewicz i Pan Antoni Sobczyk.

***

W dniu 24 września 2018 r. w Zespole Szkół w Siemianicach o godzinie 18.30 odbędzie się zebranie wiejskiej, którego tematem przewodnim będzie podział środków finansowych przypadających sołectwu na 2019 rok.